Bekleme Süresi / Waiting Period

BEKLEME SÜRELERİ
       
Aşağıda yazılı hastalıklar ve komplikasyonlarının teşhis ve tedavi harcamaları 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.

·                     Her türlü kitle (tümör, lipom, verrü, nevüs, polip, nodül vb.), kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal vb.) ile ilgili sağlık harcamaları

·                     Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, sfinkterotomi, pilonidal sinüs, perianal abse vb.),

·                     Her türlü fıtık (göbek, kasık, mide, omurga), omurga ve intervertebral disk hastalıkları, eklem rahatsızlıkları (menisküs, bağ lezyonları, omuz, dirsek, ayak bileği, diz, kalça eklemi ve bağ rahatsızlıkları vb.), tünel sendromları,higroma, trigger finger ile ilgili sağlık harcamaları,

·                     Rahim, rahim ağzı, over ve tuba (yumurtalık ve tüpler) hastalıklar, bartolin kisti ve absesi, endometriosis,adhezyolizis, inkontinans, sistorektosel ve kadın üreme organlarının deformasyonu sonucu gerçekleşecek her türlü sağlık harcamaları,

·                     Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları ve taşları, ESWL, diyaliz ile ilgili sağlık harcamaları, meme ve prostat hastalıkları (TUR dahil),

·                     Sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, genizeti, konka hipertrofisi, işitme cerrahisi (timpanoplasti, kulağa tüp takılması, stapedektomi) ve, göz hastalıkları (katarak, glokom, retina hastalıkları vb.),

·                     Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları,

·                  Karaciğer hastalıkları (Hepatit B ve C, siroz vb.), karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve kaza sonucu hariç dalak hastalıkları, safra kesesi, safra taşları ve safra kanalları rahatsızlıkları, mide ve yemek borusu, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, GIS kanamaları, divertiküllere bağlı rahatsızlıklar,

·                     Kalp ve damar sistemi hastalıkları (koroner by-pass, anjio, anjioplasti, anevrizma, kalp kapağı ve kalp pili, varis ) beyin hastalıkları (kanamaları dâhil) ve felç ile ilgili sağlık giderleri,

·                     Her türlü kronik hastalık (hipertansiyon, diabet, KOAH, astım), tüm romatolojik ve otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, SLE, romatoid artrit vb.), inflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn), epilepsi, sarkoidoz tanı ve tedavilerine yönelik girişimler, her türlü kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi ve diğer giderler)

·                     Sigortacı, Sigortalı/Sigorta ettirenin beyanını/belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu hastalıklara ait bekleme sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir. 

·                     Akut hastalıklar dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları, 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.


WAITING PERIOD

The diagnosis and treatment expenses for the below mentioned diseases and its complications are out of the scope of the Insurance Coverage for 12 months.

·                     All kinds of hernia,
·                     Haemorrhoid, Anal Fistula, Anal Fissure, Abscess/Perianal Abscess, Bartholin's Abscess /Cyst and Sinus Pilonidalis,
·                     Overian Cyst, Myoma, Endometriosis,
·                     Otitis Media, Tympanic Membrane Surgery and Inserting Tube, Sinusitis,
·                     Meniscus, Cartilage, Synovia and Connective Tissue Lesions, Coxarthrosis etc. Connective Tissue and Joint Diseases, Trigger finger, Breast Diseases,
·                     Tonsil, Adenoid,
·                     Thyroid Gland Diseases, Goitre, Cataract, Glaucoma
·                     Vertebral and Cervical Disk Diseases,
·                     Gall Bladder and Urinary System Stone Diseases, Liver Diseases,
·                     Cystorectocele, Hydrocelle
·                     Prostate Diseases, Stress Incontinence Carpal Tunnel Syndrome,
·                     Varicosity, Hypertension, Diabetes,
·                     Heart Diseases,
·                     Ulcer, Gastro-oesophageal reflux
·                     All kinds of organ transplantations,
·                     All endoscopic and interventional diagnosis procedures,
·                     All kinds of cancer and all kinds of benign Tumour-Polyp-Lipoma-Nevus- Verruca, Cyst, Hygroma,
·                     In case these and / or similar diseases are diagnosed within these periods they will out of the coverage indefinitely. In so far:
·                     The Insurer may prolong the waiting periods about these before mentioned diseases with the condition that he / she evaluates the declaration / documents of the Policy Owner and specify them in the Addendum of the Policy and also may set waiting periods for the diseases other than these mentioned diseases.

·                     The physical treatment and rehabilitation expenses except acute diseases are out of the scope of the insurance coverage for 12 months.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder